Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dbamy o ochronę
twoich danych osobowych

1. Kluczowe punkty

Keyfinanz GmbH (znak towarowy: Keyweb.pl) bardzo ceni życie osobiste swoich klientów, dlatego dbamy o to, aby nasi klienci byli chronieni w jak największym stopniu, a ich dane osobowe były wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem. Jako niemiecka firma postępujemy zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec, a także europejskim prawem dotyczącym przechowywania i przetwarzania danych osobowych RODO (ogólna umowa o ochronie danych).

Termin „Użytkownik” oznacza każdą osobę, która odwiedza lub w inny sposób korzysta z naszych stron. Korzystając z wyżej wymienionych zasobów, akceptujesz postanowienia niniejszego dokumentu.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do firm zewnętrznych, które nie są własnością i / lub nie są kontrolowane przez Keyfinanz GmbH, a także osoby fizyczne, które nie są pracownikami Keyfinanz GmbH lub nie są z nią związane umową. Ponadto niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji publikowanych przez klientów w naszych zasobach obliczeniowych w ramach otrzymywania płatnych usług. Informacje takie podlegają postanowieniom odpowiedniej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

2. Zbieranie informacji

 • Informacje, które nam przekazujesz:
  • imię, adres e-mail poczta, adres pocztowy i kod pocztowy, metoda płatności, numer telefonu i hasło. Gromadzimy te informacje na różne sposoby - na przykład podczas korzystania ze strony keyweb.pl lub my.keyweb.pl (konto osobiste), podczas zakupu usług od nas, współpracy z naszym zespołem pomocy technicznej lub udziału w ankietach i kampaniach marketingowych;
  • informacje, które przychodzą do nas, gdy zostawiasz informacje zwrotne lub przekazujesz nam inne informacje za pośrednictwem naszych usług lub w inny sposób;
  • Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej ma również miejsce, jeśli zdecydujesz się zawrzeć z nami umowę za pośrednictwem tej strony internetowej. W takim przypadku dane określone przez Ciebie w umowie (patrz wyżej) są przetwarzane na stronie internetowej. Jako klient możesz wprowadzić swoją szafę klienta, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
 • Informacje zbierane automatycznie.
  Gromadzimy informacje dotyczące Ciebie i korzystania z naszych usług, interakcji z naszymi usługami, a także informacje dotyczące Twojego komputera lub innych urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do naszych usług (takich jak urządzenia mobilne).
  Informacje te obejmują:
  • Adres IP;
  • szczegóły dotyczące interakcji z usługą wsparcia, na przykład data, czas i powód kontaktu, protokoły połączeń i czatu;
  • Twoja lokalizacja, informacje uzyskane za pomocą plików cookie i innych technologii;
  • przy zawieraniu umowy korzystamy z adresu IP i znaków urządzenia końcowego (rozdzielczość ekranu, wersja przeglądarki i system operacyjny), a także innych właściwości Twojego urządzenia, z pewnym prawdopodobieństwem rozpoznania twoich wielokrotnych odwiedzin, a także automatycznej analizy dostarczonych danych umowa na oznaki oszustwa na naszej stronie. W szczególności staramy się zapobiegać podawaniu przez użytkowników nieprawdziwych danych użytkownika lub danych osób trzecich podczas zawierania umów z użytkownikami.
 • Keyfinanz korzysta z usług Google Analytics, Yandex Metrcis w celu analizy skuteczności naszych stron. Proszę zapoznać się z warunkami przetwarzania danych powyższych usług:
  https://yandex.com/support/metrica/general/gdpr.html
  https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
  https://www.facebook.com/business/gdpr
 • Otrzymujemy również dane osobowe i inne dane online i offline od naszych partnerów biznesowych, które mogą być wymagane w związku z aktywacją, wycofaniem lub zwrotem / zwrotem zgodnie z naszą umową. Keyfinanz będzie wykorzystywać takie dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą polityką prywatności.

3. Wykorzystanie danych

Używamy informacji powiązanych z Tobą w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu analizy, zarządzania, ulepszania naszych usług i działań marketingowych, przetwarzania rejestracji, twoich zamówień i płatności oraz w celu umożliwienia skontaktowania się z Tobą w najbardziej dogodny sposób w tych kwestiach.

Dane te są wykorzystywane do następujących celów:

 • odpowiadać na żądania i przetwarzać żądania naszych użytkowników, w tym w celu wysyłania dokumentów, informacji o naszych produktach i usługach, a także wysyłania wiadomości e-mail;
 • komunikować się z Tobą i zapewniać odpowiednie usługi w serwisie usług;
 • przesyłać informacje administracyjne, na przykład o stronie i zmianach w naszych warunkach komercyjnych i dyrektywach;
 • Ulepszaj, modyfikuj i personalizuj stronę, dostarczając klientom informacje o produktach najbardziej odpowiadających ich oczekiwaniom i potrzebom;
 • ulepszać i zmieniać świadczone usługi, opracowywać nowe produkty, rozszerzać naszą komercyjną działalność;
 • oceniać skuteczność kampanii reklamowych; informować użytkowników i zapewniać im możliwość uczestniczenia w kampaniach marketingowych (loterie, konkursy itd.);
 • używać do celów oficjalnych:
 • na przykład: analizuj dane, przeprowadzaj audyt, prowadź księgowość i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Niemiec, monitoruj i zapobieganie incydentom oszustw, rozszerzaj i określaj obecne trendy w korzystaniu z produktów i usług;
 • stworzyć kompleksową analizę za pomocą narzędzi Business Intelligence, która pozwala nam zwiększyć efektywność naszych działań komercyjnych.

Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w razie potrzeby:

 • zgodnie z obowiązującym prawem (w tym przepisami poza krajem zamieszkania);
 • przestrzeganie przepisów prawnych;
 • w przypadku otrzymania oficjalnego wniosku od organów rządowych;
 • w celu ochrony naszej działalności operacyjnej;
 • w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności Keyfinanz GmbH;
 • złożenia reklamacji lub ograniczenia szkody.

4. Przekazywanie danych osobowych

Keyfinanz GmgH jest uprawniony do przekazywania danych osobowych stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usług na rzecz klientów lub prowadzenia działalności firmy. We wszystkich innych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane tylko za zgodą właściciela i z zastrzeżeniem niniejszej Polityki prywatności.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Należy pamiętać, że każda transmisja danych przez Internet zawsze wiąże się z ryzykiem bezpieczeństwa. Niestety nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich. Jeśli masz jakiekolwiek powody, by sądzić, że twoja interakcja z nami stała się niebezpieczna (na przykład, jeśli podejrzewasz zagrożenie dla twojego konta), natychmiast powiadom nas o tym w jakikolwiek dogodny dla Ciebie sposób. Nasza firma przestrzega Polityki prywatności i robimy wszystko, aby chronić naszych klientów i zmaksymalizować bezpieczeństwo ich danych.

6. Dostęp, edycja i dodawanie danych osobowych

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do przechowywanych u nas danych osobowych, zmienić, uzupełnić, usunąć, ograniczyć ich wykorzystanie lub ujawnienie, powiadom nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@keyfinanz.de. Po otrzymaniu e-maila będziemy mogli sprawdzić i przetworzyć Twoje zapytanie zgodnie z obowiązującym prawem niemieckim. W celu ochrony, po otrzymaniu wniosków dotyczących danych osobowych, przetwarzamy tylko dane związane z adresem e-mail, na który przesłano nam zapytanie.

Zmieniając ustawienia przeglądarki, możesz wybrać sposób obsługi plików cookie przez przeglądarkę. Ponadto, zmieniając ustawienia urządzenia mobilnego, możesz zdecydować, w jaki sposób Twoje urządzenie mobilne i przeglądarka mobilna przesyłają nam dane ze swoich urządzeń i dane o tych urządzeniach, a także w jaki sposób przeglądarka mobilna przetwarza pliki cookie.

Należy również pamiętać, że musimy legalnie przechowywać pewne informacje do obowiązkowej dokumentacji i / lub operacji, które rozpoczęły się przed otrzymaniem wniosku o udzielenie dostępu, zmiany lub usunięcia danych. Aby chronić Ciebie i Twoje dane, możemy podjąć uzasadnione działania w celu zidentyfikowania Cię, gdy poprosisz o usunięcie lub modyfikację Twoich danych. Żądanie usunięcia danych może być ograniczone, jeśli jego wykonanie spowoduje:

 • że Keyfinanz GmbH będzie musiała naruszać obowiązujące prawo;
 • że Keyfinanz nie będzie w stanie prowadzenia dochodzenia, obrony ani dawanie dowodów w postępowaniu sądowym;
 • ujawnienie prywatnych danych innych osób;
 • naruszenie tajemnic komercyjnych Keyfinanz GmbH lub osób trzecich.

7. Twoje prawa dotyczące niniejszej Polityki prywatności

Masz prawo do:

 • wymagać od nas potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe związane z Tobą oraz, jeśli jest to możliwe, prawa do pisemnego potwierdzenia tych danych osobowych, w tym szczegółowe informacje o tematach zgodnie z art. 15 RODO;
 • wymagać korekty Twoich danych osobowych;
 • zażądać od nas usunięcia danych osobowych związanych z Tobą z jednego z powodów wymienionych osobno w art. 17 RODO. Jednocześnie nie możemy usuwać danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać przez termin określony przez prawo;
 • jeśli chcesz, abyśmy nigdy nie gromadzili Twoich danych i nie kontaktowali się z Tobą, dodamy Twoje odpowiednie dane do listy blokowanych;
 • anulować w przyszłości dowolną Twoją wcześniejszą zgodę bez szkody dla Ciebie;
 • wymagać od nas ograniczenia przetwarzania w obecności jednego z powodów określonych w art. 18 RODO;
 • w dowolnym momencie, aby sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie ze względu na Twoje szczególne okoliczności. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których możemy przedstawić powody wykraczające poza Twoje interesy, prawa i wolności lub gdy przetwarzanie jest wymagane w celu zatwierdzenia, wykonania lub ochrony praw zgodnie z art. 21 RODO;
 • złożyć skargę bez uprzedzeń dla innych środków prawnej obrony administracyjnej lub sądowej, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, jest sprzeczne z RODO.

W przypadku tych pytań możesz skontaktować się przez e-mail privacy@keyfinanz.de.

8. Strony trzecie

 • Strony internetowe stron trzecich
  Nasza strona internetowa pozwala użytkownikowi na przejście na inne zasoby internetowe poprzez bezpośrednie linki lub inne aplikacje. Podobna metoda działa w przeciwnym kierunku - możesz przejść do naszych stron z innych stron. Jednak w takim przypadku należy wziąć pod uwagę, że w tej sytuacji zasady ochrony danych, a także zawartość innych stron określonych w Polityce prywatności odwiedzanej strony, a nie w tym dokumencie. Zalecamy przeczytanie Polityki prywatności odwiedzanych stron, usług i aplikacji dotyczących rejestracji i wykorzystania danych osobowych lub innych danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę i zasady rejestracji, wykorzystywania i ujawniania danych (w tym bezpieczeństwa) przez inne organizacje, na przykład Facebook, Apple, Google, Microsoft, lub twórców i dostawców aplikacji, dostawców sieci społecznościowych, systemów operacyjnych, firm mobilnych lub producentów sprzętu. Zasada ta dotyczy również wszystkich danych osobowych, które ujawniasz nam poprzez / w związku z korzystaniem z aplikacji, a także stron w sieciach społecznościowych w stosunku do innych firm.
 • Reklama
  Aby wyświetlać odpowiednie reklamy, korzystamy z usług stron trzecich: Google Adwords, Yandex Direct, Facebook. Komunikaty reklamowe tych platform są wyświetlane w ich sieci reklamowej w momencie ich użycia. Wszystkie dane gromadzone przez te systemy są przechowywane i przetwarzane na serwerach tych serwisów. Zalecamy również zapoznanie się z polityką prywatności tych stron (patrz linki powyżej).

9. Dane osobowe dzieci

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci, dlatego Keyfinanz GmbH nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci. Jeśli dowiesz się o korzystaniu z naszych usług i strony przez dzieci poniżej 16 roku życia, co narusza niniejszą Politykę prywatności, prosimy o zgłoszenie tego incydentu naszemu zespołowi wsparcia lub w inny dogodny dla Ciebie sposób.

10. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Powyższy akapit „Data wejścia w życie” informuje, kiedy dokonano ostatnich zmian w bieżącym dokumencie. Zmiany wprowadzone w Polityce prywatności wchodzą w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej jej zmienionej wersji. Nasi klienci i inni użytkownicy naszych zasobów zostaną powiadomieni o takich aktualizacjach przez e-mail. Jeśli korzystasz ze strony po dokonaniu takich zmian, przeczytaj aktualną wersję tego dokumentu.

Odpowiedzialny organ:


Keyfinanz GmbH
Eichendorfstrasse 30
61440 Oberursel
Germany

Kontakt:
DE +49 6172 98-157-15
E-Mail: privacy@keyfinanz.de